impression image impression image

Is het een voorbeeld van goed burgerschap om de stoep voor je huis sneeuwvrij te maken? Ik vind het niet alleen een voorbeeld, maar ook een plicht. Voor mezelf in ieder geval. En voor mij zit er nog een uitdaging aan vast. Dat is om de stoep op het juiste moment schoon te hebben. Zo laat mogelijk zodat er geen nieuwe sneeuw meer op komt, en juist op tijd om te voorkomen dat voetgangers en fietser het schoonmaken moeilijk maken.

Als ik het over de stoep heb, dan praat ik niet alleen over de paden op onze eigen grond. Ook het stuk gemeentelijk trottoir betrek ik erbij. En dan niet alleen voor mijn eigen huis. Naast mij woont mijn schoonmoeder en voor haar is het door haar leeftijd niet meer mogelijk de stoep schoon te maken. Aan de andere kant bevindt zich een kerkhof. Ook een plek waar de bewoners niet snel de stoep schoon zullen maken. Maar wel het nodige bezoek krijgen. Al met al heb je het dan wel over 75 meter trottoir. Een leuke uitdaging als je dat een paar keer per week mag schoonmaken. Maar het scheelt wel een sportschool.

Vervolgens breekt er een sneeuwstorm los over alle plekken waar het glad is en waar mensen gevallen zijn.

impression image impression image

Nu had ik onlangs de stoep schoon en ik was daar zelf best tevreden over. Dat heb ik met een fotootje op de Facebookpagina van ons dorp ook kenbaar gemaakt. Vervolgens breekt er een (sneeuw-)storm los over alle plekken waar het glad is en waar mensen gevallen zijn. Een ander klaagt dat de burgers veel te weinig aan hun stoep doen en weer een ander stelt dat wat minder op Facebook zitten een schone stoep op kan leveren. Kortom: het maakt wat los.

Waar ik zelf eigenlijk wel het meest benieuwd naar ben is naar de personen die het wel gelezen hebben, maar niet reageren. Zouden er personen zijn die toch maar even de schep of de bezem pakken? Van één weet ik het zeker.

Sneeuwruimen een plicht. Hiervoor stelde ik dat ik dat voor mijzelf in ieder geval wel vind. Maar stiekem vind ik dat ook voor iedereen. En als zo’n fotootje dan een aanzet mag geven om iemand te prikkelen tot handelen, dan wil ik best dat fotootje maken. Er moet blijkbaar meer geprikkeld worden. Voor de veiligheid van de ander en uiteindelijk ook voor jezelf.

Vrede en alle goeds.