impression image impression image

"Zinzoekers zijn mensen die existentiële vragen durven te stellen", zo begint het boek, Zinzoekers. Dialogen tussen Oost en West. Met deze definitie kun je de beide auteurs zeker zinzoekers noemen. Thomas Quartier is theoloog, filosoof, en sinds enige jaren monnik in de benedictijner Abdij De Slangenburg, waar hij eerder in zijn leven ook al eens een paar jaren verbleef. Paul van der Velde is, na een katholiek gymnasium doorlopen te hebben, zich gaan richten op de talen en culturen van Azië en studeerde Sanskriet, Hindi, Pali en oud-Tamil, en is nu hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Paul is niet bekeerd tot het hindoeïsme of een boeddhistische meditatieschool. Wel is hij bekeerd tot de culturen van Azië. Voor hem gaat het om de tintelende esthetica in dit werelddeel.   

In dit boek gaan ze intens met elkaar in gesprek over de spiritualiteit van oost en west, de verschillen en raakvlakken. Ze zijn oprecht in elkaar en in het onderwerp geïnteresseerd. Dat maakt het tot een boeiend tweegesprek. Er wordt niet zozeer uitgelegd wat de religie, spiritualiteit inhoudt, als wel wat je er zelf aan beleeft, wat de auteurs er zelf aan en in beleven. Bekeringsdrift komt er niet aan te pas.

Met veel respect voor elkaar praten ze over hun zoektocht, wat ze onderweg gevonden hebben, wat ze verloren. Je kan merken dat de auteurs elkaar goed kennen; in de inleiding spreken ze van een jarenlang tochtgenootschap. Vaak is het mooi om te mogen delen in deze vertrouwdheid, soms levert het een voor de buitenstaander wat tenenkrommend onderonsje op. Maar al met al leveren deze dialogen een mooi boek op, met inkijkjes in de persoonlijke gevoelens van de auteurs. Ze maakten hele verschillende keuzes, maar deden dat met een zelfde intensiteit, eerlijke en kritische vragen stellend aan elkaar en aan zichzelf. Ze houden hun leefwereld niet voor zichzelf, integendeel ze willen graag anderen laten zien en horen wat er zo mooi is aan hun religies: Paul van der Velde neemt studenten mee naar Azie en probeert ze mee te nemen in de verhalen die hij vertelt. Thomas neemt ze mee naar de abdij. En via dit boek nodigen ze de lezer uit: Ga mee op reis!

 

Zinzoekers. Dialogen over religie tussen Oost en West. | Thomas Quartier en Paul van der Velde | Berne Media | december 2018 | Paperback | 200 blz | ISBN 9789089722782