impression image impression image

Nederlandse GGD’s vragen aandacht voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. De grootste zorgen uiten zij over een nog niet bestaande uitstoot-problematiek, namelijk de uitstoot van nieuw te bouwen biomassacentrales. Maar de GGD’s waarschuwen ook voor veel meer geluidshinder van windmolenparken en warmtepompen.
Ondertussen houden andere mensen in Nederland hun hart vast omdat ons land samen met Aruba in de nieuwste Lonely Planet reisgids getipt wordt als twee van de beste landen om in 2020 te bezoeken. Dit reisadvies kan zomaar tot “ongewenste overdruk” van hordes toeristen zorgen, waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur in een pas verschenen rapport. 

impression image impression image

En dit terwijl onze regeringshoofdstad al weken kreunt onder de actiebereidheid van boeren, bouwvakkers, jeugdzorgwerkers, leraren en wie er al niet meer aanspraak maken op een bijkans vaste stek op Binnenhof en Malieveld.
Aan groepen mensen die actievoeren voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden zijn we in dit land natuurlijk al lang en breed gewend. Maar het is best even wennen aan alle acties die direct en indirect te maken hebben met het gevoerde – of te gaan voeren – milieubeleid.
Wat vroeger alleen op partijburelen en Haagse politieke achterkamertjes gebeurde, gebeurt nu openlijk en keihard op straat: Het lobbyen en druk uitoefenen op de politieke besluitvorming! Het bespelen van de publieke opinie!
Het creëert gouden kansen voor populistische politici om bovenop trekkers te springen en verongelijkt mee te schreeuwen met hen die ontevreden en gefrustreerd zijn geraakt. Staande op een trekker proberen zij de proteststemmen naar zich toe te trekken.

Aan groepen mensen die actievoeren voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden zijn we in dit land natuurlijk al lang en breed gewend.

impression image impression image

Het milieubeleid wordt momenteel beheerst door uitstoot-problematieken. We zuchten onder een veel te hoge uitstoot van CO-2 en stikstof/ammoniak. Hierdoor verschraalt onze natuur en warmt de aarde verder op.
Het wrange aan de hele zaak is dat de huidige problematiek het resultaat is van jarenlang gemankeerd (milieu)beleid. Jarenlang is er door lobbyisten en partijpolitici gesjoemeld met uitstootcijfers en emissienormen. Er werd creatief boekgehouden. Steeds schoof de politiek deze lastige dossiers voor zich uit: ‘Ach, we PASsen wel weer een extra lange mouw aan onze stikstofjas; dan hoeft onze Heilige Economie niet zo te lijden! 

impression image impression image

Het is blijkbaar moeilijk om op een echt verantwoordelijke wijze politiek te bedrijven. Om het algemeen belang niet onder te laten sneeuwen door particuliere (economische) belangen. Om integer en eerlijk te besturen en te regeren. Dat vraagt een grote ethische kracht, die niet zwicht voor leugens, geschreeuw en verdacht makerij.
Laten we hen die deze kracht, deze moed, in de komende maanden weten op te brengen, voluit steunen. Met onze gebeden, met onze stemmen… op Twitter en Instagram en Facebook, en op straat.
Want misschien kunnen we binnenkort ook eens met een groep naar Den Haag trekken om massaal onze steun te betuigen aan degenen die echt opkomen voor een waarachtig milieubeleid. Dat zou – voor de broodnodige VERANDERING – nou mooi zijn: een positief gestemde ‘hart-onder-de-riem-demonstratie’ op het Binnenhof.