impression image impression image

Als broeders en zusters

Franciscus streefde naar een samenleving waarin alle mensen als broeders en zusters met elkaar en de natuur omgaan. Daarom is vredelievendheid een belangrijke kernwaarde van de Franciscaanse Beweging. In het gebed om Vrede, dat aan Franciscus wordt toegeschreven, wordt dit als volgt uitgedrukt:

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

impression image impression image

In het onderstaande filmpje vragen we voorbijgangers naar hun persoonlijke visie op vredelievendheid en dragen zij het gebed om Vrede voor.

In het licht van de oorlog in Oekraïne delen we het filmpje graag nogmaals. Franciscan International en de Franciscaanse Beweging zijn solidair met Oekraïne en eenieder die de gevolgen van de oorlog moet dragen. We sluiten ons aan bij de minderbroeders van de Franciscaanse Eerste Orde in hun oproep tot vrede. Ieder van ons staat daar op een geheel eigen wijze bij stil. We stellen ons huis open voor de vluchtelingen, we brengen spullen, we doneren geld. We mediteren of bidden, opdat er in de duisternis plaatsen zijn waar het licht kan binnenkomen. 

Vredelievend

youtube-play-buton