impression image impression image

De wereld draait door. Dat wordt steeds duidelijker.
Experts, die zelf al jarenlang werken aan het perfectioneren van ‘Artificial Intelligence’ (AI) waarschuwen voor de niet te overziene gevolgen. Grote bedrijven die AI ontwikkelen, waarschuwen tegen de gevaren van hun eigen technologie. Van het verspreiden van nepnieuws tot het einde van de wereld. De ontwikkeling van AI gaat veel te hard en moet gepauzeerd worden, voordat we de controle erover verliezen.
In Oekraïne is pas een grote stuwdam in de Dnjepr opgeblazen door één van de oorlogvoerende partijen daar. Het is een ramp binnen een ramp. Maar het doel heiligt momenteel de middelen. Hoe futiel en onzinnig dat doel over honderd jaar ook te boek zal staan. En ach, er zijn nog zoveel andere conflicthaarden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika en Europa.
Is er nog goed nieuws voor mens en milieu?

Jawel. De Opec-landen gaan weer minder olie oppompen. Al doen ze dat niet vanuit een verdiept milieubesef. Nee, zo proberen ze de olieprijs omhoog te stuwen. Al lijkt dat niet te werken.
En de Braziliaanse president Lula zet zich – wel vanuit een groot milieubesef – in voor het behoud van het Amazonegebied, omdat de grote regenwouden de longen van de aarde zijn.
En ik las dat het vermogen in duurzame beleggingsfondsen onstuimig groeit. Het bedraagt sinds januari van dit jaar 4500 miljard euro. En dat is 55% van het totale vermogen in die fondsen.

Maar, natuurlijk moeten we ons door zulke prachtige cijfers geen rad voor ogen laten draaien. Want omdat het label ‘duurzaam’ goed verkoopt, zijn veel van die fondsen eigenlijk helemaal niet groen. En hebben we hier te maken met het fenomeen ‘greenwashing’: waarbij je jezelf een groen imago aanpraat.
Onderzoekers wijzen er bijvoorbeeld op dat de helft van Europa’s duurzaamste beleggingsfondsen nog altijd geld steekt in kolenbedrijven, oliegiganten en andere vervuilers (Bron: De Groene 25-5-2023; p.21). Kortom, de wereld draait door. En: the show goes on, business as usual!

impression image impression image

De wereld draait door! Allerlei technieken worden doorontwikkeld, van innovatieve stalvloeren tot drones en AI. En we weten dat we niet weten wat de uiteindelijke effecten van al deze ontwikkelingen zijn. Maar de ontwikkelingen – vroeger zei men ‘de vooruitgang’ – gaat door. Onontkoombaar. Niet te stoppen!

Net als de achteruitgang van klimaat en biodiversiteit.
Het uur U komt eraan…

En wij, ik en jij, hoe gaan wij om met deze wetenschap?
Veranderen we daardoor van mening, van gedrag?

Een heel fijne vakantieperiode gewenst. Een stressloze tijd, waarin we los mogen komen van alle dagelijkse zorgen en beslommeringen. Want ‘vakantie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacare’ = ‘leeg worden’. In de ruimte die dan ontstaat, kunnen we wellicht ook zelf tot een herbezinning komen over wat het leven voor ons de moeite waard maakt. Wat ons leven echt zin geeft. En waar we ons echt voor willen inspannen.