Samenleving

Wij staan voor een vreedzame en inclusieve samenleving waarin voor iedereen een plaats is. Aan die boodschap schenken we dan ook aandacht in onze blogs.

Bekijk artikelen
26 03

2018

Hebzucht leidt gemakkelijk tot een graai-cultuur

We weten in ieder geval weer dat de scheidslijn tussen matiging en onmatigheid dwars door de Nederlandse samenleving loopt. Voorzitter van de raad van commissarissen, Jeroen van de Veer, en hoofddirecteur Ralph Hamers vinden dat inkomensmatiging niet meer van deze tijd is. Hamers stond op de nominatie om 50% loonsverhoging te krijgen, van 1,5 miljoen naar 3 miljoen. Ik las dat de gemiddelde werknemer bij de ING-bank er slechts 1,7 procent bij krijgt!

Meer informatie Geschreven door: Koos Leemker
Terug naar boven

Word nu lid van de
Franciscaanse Beweging

Word lid

Word nu vriend van
Vrede en Alle Goeds

Word vriend